Jade-ERP #5 – Małymi kroczkami do przodu

Kolejny wpis odnośnie projektu i kolejny tydzień konkursu. Jeszcze w ostatnim tygodniu przyrzekałem sobie, że więcej czasu włożę w rozwój projektu. Przyznaję – nie dałem rady. Ponownie natłok obowiązków dał się we znaki, przez co dodałem w tym tygodniu tylko dwa niewielkie commity.

 

 

Podsumowanie zmian

Firstly…

Poprawiłem mechanizm aktualizacji danych w bazie danych. Poniżej znajduje się kod odpowiedzialny za aktualizację lub dodanie nowej pozycji w bazie. Wydaje mi się, że istnieje możliwość stworzenia jakiejś abstrakcji, dzięki której mógłbym ten mechanizm w pewien sposób uogólnić na dodawanie innych obiektów bazie. Zdecydowanie muszę przenieść cześć tego kodu do innej (nowej?) klasy.

public void AddToDatabase()
{
  var counterparty = new Counterparty
  {
    Name1 = Name1,
    Name2 = Name2,
    Name3 = Name3,
    Code = Code,
    PESEL = PESEL,
    REGON = REGON,
    NIP = NIP,
    Address = new Address
    {
      Street = Street,
      House = House,
      Flat = Flat,
      PostalCode = PostalCode,
      City = City,
      Telephone = Telephone,
      Telephone2 = Telephone2,
      Email = Email,
      Fax = Fax,
      Url = Url,
      Province = new Province
      {
        Name = Province
      }
    }
  };

  if (_newContent)
  {
    _erpDatabase.Counterparty.Add(counterparty);
  }
  else
  {
    var dbFoo = _erpDatabase.Counterparty.
      Include(x => x.Address).
      Include(x => x.Address.Province).
      Include(x => x).Where(c => c.Id == _counterparty.Id).Select(d => d).Single();

    counterparty.Id = _counterparty.Id;
    _erpDatabase.Entry(dbFoo).CurrentValues.SetValues(counterparty);
    _erpDatabase.Entry(dbFoo.Address).CurrentValues.SetValues(counterparty.Address);
    _erpDatabase.Entry(dbFoo.Address.Province).CurrentValues.SetValues(counterparty.Address.Province);

  }

  _erpDatabase.SaveChanges();
}

 

Póki co nie sprawdzam poprawności wprowadzonych danych przez użytkownika – z pewnością powinienem za niedługo podjąć się tego tematu.

 

Secondly…

Stworzyłem słownik stringów na potrzeby tworzenia etykiet w widokach. Dzięki czemu, że scentralizuję cały tekst aplikacji, zdecydowanie uproszczę sobie ewentualną aktualizację tekstu etykiet w przyszłości.

 

Thirdly

Zaktualizowałem widok listy kontrahentów. Od teraz kolumny wyświetlają poprawnie dane z bazy. Przy okazji, przeniosłem kod odpowiedzialny za połączenie i pobranie danych z bazy do oddzielnego serwisu. Dzięki temu klasa bazowa modelu widoków tabel, znacznie się odchudziła i uprościła.

 

Co w planach?

W najbliższy weekend spędzę kilka godzin w podróży. Zamierzam czas ten poświęcić na przemyślenia dotyczące struktury kodu projektu. Zdecydowanie muszę przeprowadzić refaktoryzację kodu i poprawniej rozdzielić zadania pomiędzy poszczególnymi strukturami.

Menu